Dr n. med. Paweł Mielczarek

Kursy i szkolenia

Rok 2010

 • Zdrowie publiczne. Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Akademii Medycznej, Wrocław. Kierownik kursu: Prof. zw. dr hab. n. med. Ludmiła Waszkiewicz
 • Laparoskopia w urologii dziecięcej. Klinika Urologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Urbanowicz

Rok 2009

 • Wprowadzenie do specjalizacji z urologii dziecięcej. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska
 • Diagnostyka obrazowa wad i chorób układu moczowo-płciowego u dzieci. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska
 • Zaburzenia różnicowania płci. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska
 • Neurourologia. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska
 • Endourologia dziecięca. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Dr n. med. Piotr Gastoł
 • Nowotwory układu moczowo-płciowego u dzieci. Klinika Urologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Urbanowicz

Rok 2001

 • Chirurgia noworodka. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Czernik
 • Zabiegi laparoskopowe u dzieci. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Czernik

Rok 1999

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu chirurgii plastycznej. Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Józef Jethon

Rok 1998

 • Podstawy ultrasonografii pediatrycznej. Zakład Radiologii Pediatrycznej, Akademia Medyczna w Warszawie. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marciński
 • Badania manometryczne pęcherza i cewki oraz przewodu pokarmowego u dzieci. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska
 • Kurs laparoskopii zabiegowej, Klinika Chirurgii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi, Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rybiński

Rok 1997

 • Podstawowe problemy urologii dziecięcej. Klinika Urologii Dziecięcej, Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa. Kierownik kursu: Dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Jakubiak
 • Chirurgia noworodka. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Sawicz-Birkowska